APRENDRE A MENJAR, APRENDRE A VIURE II. MENJADORS ESCOLARS ECOLÒGICS.

Publicado en Actividades pasadas
0

Aquestes jornades són una iniciativa d’Entrepobles, associació de cooperació i solidaritat, que té com un dels seus eixos de treball el suport a la sostenibilitat de la pagesia i a la sobirania alimentària, tant en projectes de cooperació, com a casa nostra. S’han organitzat en col•laboració amb la “Taula de treball d’alimentació escolar ecològica” formada per persones i organitzacions que potencien diferents experiències de menjadors escolars ecològics a Catalunya.

 
 
L’objectiu d’aquesta segona edició és oferir un espai de trobada, de diàleg i de treball per propiciar la creació de xarxes entre la pagesia familiar i els centres educatius, per així continuar avançant en les experiències de menjadors escolars ecològics, un camí cap a la sobirania alimentària.
 
 
Coneixerem també el programa “Campesino a Campesino” (Guatemala), que té com a objectiu valorar i potenciar els agricultors i agricultores en el desenvolupament de pràctiques i tecnologies agroecològiques apropiades a les condicions locals, i és un bon exemple de com la pagesia s’intercanvia els seus coneixements de la terra i la seva experiència.
 

Les jornades són obertes a tothom interessat. (S’adreça a: pagesos i pageses, artesans i artesanes, ADV de producció ecològica, pares i mares –Ampa-, comunitat educativa, educadors i educadores, personal de cuina, Consells Comarcals, administracions, …)


PROGRAMA

Dissabte, 20 de novembre:

 • 9 h
  • Acollida participants i Recollida de Material
 • 9.30 h.
  • ACTE BENVINGUDA
  • Presentació Jornades:
   • Laura Palau – Entrepobles Tarragona
 • 9:45 h.  – 12.00
  • Taula Rodona Per què és important l’agroecològia?
   • Presentació i Moderació:
    • Gonçal Barrios – Biòleg i expert en Sanitat Vegetal. Entrepobles Tarragona
    • Eva Torramocha – Equip d’Investigació d’agroecològia de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla.
    • Manuel Huz. Agricultor guatemalenc. Impulsor del Projecte “Campesino a Campesino”.
    • Josep Bové. Agricultor del Berguedà..
    • Gemma Safont. Espai Rural de Gallecs.
 • 12:00h – 12.30
  • Descans
 • 12.30h-13.00h
  • Presentació de l’estudi d’indicadors sobre la sobirania alimentària a Catalunya.
  • Tenim a Catalunya el dret a decidir què produïm i què consumim? Quins indicadors ens ajuden a valorar-ho?
  • a càrrec de:
   • Institut d’Economia Ecològica i Ecologia Política
 • 13.00h-14.00h
  • Espai Migdia:
   • EnXarXa’t
   • Un espai perquè us pugueu conèixer i contactar entre vosaltres.
   • Espectacle sobre aliments ecològics
   • TEATRE DEL PLAT I DE LA CULLERA. Genovesa narratives teatrals-difusió cultural.
 • 14.00h-15.30
  • Dinar ecològic a càrrec de la Cuina mòbil de Xicòria.
 • 15.30-16.00.-
  • Presentació Manual:
   • “A Taula. Manual per a la introducció d’aliments ecològics a les escoles”
   • 16.00- 19.00.-
    • Tallers participatius
     • Taller A. Com ens podem organitzar la pagesia per poder abastir les escoles? Com podem tenir contacte directe amb les escoles? Com desenvolupar mercats de proximitat? Amb Manolo Zapata (Agricultor. President Cooperativa La Verde), Joan Domènec (ADV Gent del camp) i Xavi Fontanet (ADV Eco Montsià-Baix Ebre).
     • Taller B. I el preu? Com podem fer per reduir costos? Amb el contacte directe amb la pagesia local, amb el producte de temporada,… Els menús i les receptes creatives una altra possible solució. Amb Joan M. Ribas (Ecomenja), Núria Serena (CEDRICAT) i Lola Puig ( Cooperativa El Rebost)
     • Taller C.- Introducció de criteris de sostenibilitat en els menjadors escolars: contractació pública i salut. Parlarem de l’experiència italiana pel que fa a la promoció de noves lleis per a introduir aquests criteris a nivell regional. Amb Ignasi Manrubia (Dret administratiu. Universitat Pomepeu Fabra) i Joan Miró (Consell Comarcal Montsià).

Diumenge 21 de novembre:

 • 10:00 – 13:00 h.
  • Tallers participatius
   • Taller A.- La cuina com a espai educatiu: com fem un menú ecològic? Quins productes i estris de cuina necessitem? Quins trucs ens poden ajudar? Amb Lola Puig (Cooperativa El Rebost) i Núria Morral. (Eco-Cuinera i AMPA Mión-Puigberenguer)
   • Taller B.-  Com podem iniciar i posar en marxa un menjador escolar ecològic en la nostra escola? Quins són els passos a seguir? Quins criteris hem de seguir? Amb Marta Salvador i Cristina Domènech (Serveis Educatius Pam i Pipa) i Teresa Fuentes (Consell Comarcal de l’Urgell) .
   • Taller C.- Vols conèixer el que mengem? Quines són les propietats dels aliments ecològics i per què són importants? Coneixerem a través dels nostres sentits com l’agricultura ecològica ens alimenta i ens nodreix. Amb M. Dolores Raigón (Investigació en qualitat d’aliments. Universitat Politècnica de València)
   • 13.00h-14.00h.-
    • Espai Migdia:
     • EnXaRxA’t:    Un espai perquè us pugueu conèixer i contactar entre vosaltres.
     • Espectacle sobre aliments ecològics. TEATRE DEL PLAT I DE LA CULLERA. Genovesa narratives teatrals-difusió cultural.
     • 14.00h-15.30h.-
      • Dinar ecològic a càrrec de la Cuina mòbil de Xicòria.

 • Lloc:               Escola Pau Delclòs de Tarragona   C/ Mendez Núñez nº14  (entre el Palau de Congressos i la Rambla Nova)


 • Informació i inscripcions:
  • Prèvia inscripció fins al 15 de novembre de 2010
  • a les Jornades (gratuït), al dinar (preu dinar 5,00€) i
  • al servei de ludoteca temàtica (gratuït).
  • Contactar amb Neus Garriga.
  • Entrepobles – 93 268 33 66
  • Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, 3r-1a.
  • 08002 Barcelona
  • [email protected]
  • www.pangea.org/epueblos
  • La inscripció és gratuïta però necessària.
  • Cal reservar per mail els tallers, el dinar i el servei de ludoteca temàtica – places limitades

Organitza i Col·labora :
En castellano:

Estas jornadas son una iniciativa de *Entrepobles, asociación de cooperación y solidaridad, que tiene como uno de sus ejes de trabajo el apoyo a la sostenibilidad del campesinado y a la soberanía alimentaria, tanto en proyectos de cooperación, como casa nuestra. Se han organizado en col•*laboració con la “Mesa de trabajo de alimentación escolar ecológica” formada por personas y organizaciones que potencian diferentes experiencias de comedores escolares ecológicos en Cataluña.

El objetivo de esta segunda edición es ofrecer un espacio de encuentro, de diálogo y de trabajo para propiciar la creación de redes entre el campesinado familiar y los centros educativos, para así continuar avanzando en las experiencias de comedores escolares ecológicos, un camino hacia la soberanía alimentaria.

Conoceremos también el programa “*Campesino a *Campesino” (Guatemala), que tiene como objetivo valorar y potenciar los agricultores y agricultoras en el desarrollo de prácticas y tecnologías *agroecològiques apropiadas a las condiciones locales, y es un buen ejemplo de como el campesinado se intercambia sus conocimientos de la tierra y su experiencia.

Las jornadas son abiertas a todo el mundo interesado. (Se dirige a: labradores y labradoras, artesanos y artesanas, *ADV de producción ecológica, padres y madres –*Ampa-, comunidad educativa, educadores y educadoras, personal de cocina, Consejos Comarcales, administraciones, …)

PROGRAMA

Sábado, 20 de noviembre:

9 h
Acogida participantes y Recogida de Material
9.30 h.
ACTO BIENVENIDA
Presentación Jornadas:
Laura Palau – *Entrepobles Tarragona
9:45 h. – 12.00
Mesa Redonda Por qué es importando la *agroecològia?
Presentación y Moderación:
*Gonçal *Barrios – Biólogo y experto en Sanidad Vegetal. *Entrepobles Tarragona
Eva *Torramocha – Equipo de Investigación de *agroecològia de la Universidad Pablo de *Olavide de Sevilla.
Manuel *Huz. Agricultor guatemalteco. Impulsor del Proyecto “*Campesino a *Campesino”.
Josep *Bové. Agricultor del Berguedà..
Gemma *Safont. Espacio Rural de Gallegos.
12:00h – 12.30
Descanso
12.30h-13.00h
Presentación del estudio de indicadores sobre la soberanía alimentaria en Cataluña.
Tenemos en Cataluña el derecho a decidir qué producimos y que consumimos? Qué indicadores nos ayudan a valorarlo?
a cargo de:
Instituto de Economía Ecológica y Ecología Política
13.00h-14.00h
Espacio Mediodía:
*EnXarXa’t
Un espacio porque os podáis conocer y contactar entre vosotros.
Espectáculo sobre alimentos ecológicos
TEATRO DEL PLATO Y DE LA CULLERA. *Genovesa narrativas teatrales-difusión cultural.
14.00h-15.30
Comida ecológica a cargo de la Cocina móvil de *Xicòria.
15.30-16.00.-
Presentación Manual:
“A Mesa. Manual para la introducción de alimentos ecológicos a las escuelas”
16.00- 19.00.-
Talleres participativos
Taller A. Cómo nos podemos organizar el campesinado para poder alcanzar las escuelas? Cómo podemos tener contacto directo con las escuelas? Como desarrollar mercados de proximidad? Con Manolo Zapata (Agricultor. Presidente Cooperativa La *Verde), Joan Domènec (*ADV Gente del campo) y Xavi *Fontanet (*ADV Eco Montsià-Baix Ebre).

Taller B. Y el precio? Cómo podemos hacer para reducir costes? Con el contacto directo con el campesinado local, con el producto de temporada,… Los menús y las recetas creativas otra posible solución. Con Joan M. *Ribas (*Ecomenja), Núria Serena (*CEDRICAT) y Lola Puig ( Cooperativa La Despensa)

Taller C.- Introducción de criterios de sostenibilidad en los comedores escolares: contratación pública y salud. Hablaremos de la experiencia italiana en cuanto a la promoción de nuevas leyes para introducir estos criterios en nivel regional. Con Ignasi *Manrubia (Derecho administrativo. Universidad *Pomepeu Fabra) y Joan Miró (Consejo Comarcal Montsià).
Domingo 21 de noviembre:

10:00 – 13:00 h.
Talleres participativos
Taller A.- La cocina como espacio educativo: cómo hagamos un menú ecológico? Qué productos y enseres de cocina necesitamos? Qué trucos nos pueden ayudar? Con Lola Puig (Cooperativa La Despensa) y Núria *Morral. (Eco-Cocinera y *AMPA *Mión-*Puigberenguer)
Taller B.- Cómo podemos iniciar y poner en marcha un comedor escolar ecológico en nuestra escuela? Cuáles son los pasos a seguir? Qué criterios tenemos que seguir? Con Marta Salvador y Cristina Domènech (Servicios Educativos Palmo y Pipa) y Teresa Fuentes (Consejo Comarcal del Urgell) .
Taller C.- Quieres conocer el que comemos? Cuáles son las propiedades de los alimentos ecológicos y por qué son importantes? Conoceremos a través de nuestros sentidos como la agricultura ecológica nos alimenta y nos nutre. Con M. Dolores *Raigón (Investigación en calidad de alimentos. Universitat Politècnica de València)
13.00h-14.00h.-
Espacio Mediodía:
*EnXaRxA’t: Un espacio porque os podáis conocer y contactar entre vosotros.
Espectáculo sobre alimentos ecológicos. TEATRO DEL PLATO Y DE LA CULLERA. *Genovesa narrativas teatrales-difusión cultural.
14.00h-15.30h.-
Comer ecológico a cargo de la Cocina móvil de *Xicòria.

Lugar: Escuela Pau *Delclòs de Tarragona C/ *Mendez Núñez nº14 (entre el Palacio de Congresos y la Rambla Nueva)

Información e inscripciones:
Previa inscripción hasta el 15 de noviembre de 2010
a las Jornadas (gratuito), a la comida (precio comer 5,00€) y al
servicio de *ludoteca temática (gratuito).
Contactar con Neus Garriga
*Entrepobles – 93 268 33 66
Plaza Ramon Berenguer lo Grande 1, 3r-1.ª
08002 Barcelona
[email protected]
www.pangea.org/epueblos
La inscripción es gratuita pero necesaria.
Hay que reservar por mail los talleres, la comida y el servicio de *ludoteca temática – plazas limitadas

Deja tu comentario con

Escribe un comentario

Todos los campos con * son obligatorios.

*

Loading Facebook Comments ...